Wie we zijn

Veilig Verkeer Nederland - afdeling Ommen bestaat uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de verkeersveiligheid in de gemeente Ommen.

Het bestuur speelt samen met vrijwilligers een organiserende en faciliterende rol bij lokale activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid en educatie.