Praktisch Verkeersexamen

Jaarlijks organiseert Veilig Verkeer Nedeerland - afdeling Ommen het praktische verkeersexamen voor leerlingen uit groep 7 (en soms 8) die in de gemeente Ommen naar school gaan.

Het verkeersexamen bestaat uit een schriftelijk en een praktijk examen. Het praktijkdeel wordt georganiseerd door VVN-Ommen. Nagenoeg alle scholen doen aan het verkeersexamen mee. Kinderen die bij het verkeersexamen geen fouten maken, worden volgens traditie jaarlijks door de burgemeester op het gemeentehuis ontvangen om het certificaat en een gemeentelijke attentie in ontvangst te nemen.

Inhoud praktisch verkeersexamen

Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de leerlingen een route door hun eigen woonomgeving. In de weken voor het examen hebben de kinderen, met hun ouders, de route al kunnen oefenen. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers, die - aan de hand van een controlelijst - beoordelen of de leerlingen goed handelen. Na het examen bespreekt de eigen leerkracht de resultaten in de klas.

Nut en noodzaak

Deelname aan het praktisch Verkeersexamen vergroot de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Het maakt ook de ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs en van een gedegen verkeersopvoeding thuis. Het examen benadrukt impliciet het belang van fietsen als gezond en milieuvriendelijk gedrag. De fietscontrole die aan het praktisch Verkeersexamen vooraf gaat, maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets. Het praktisch Verkeersexamen geeft een goede indruk van de verkeersvaardigheid van kinderen. Het toetst het verkeersgedrag en het juist toepassen van verkeerskennis op een aantal essentiƫle punten. Dit gebeurt gestructureerd, aan de hand van een controlelijst. Onderliggendevaardigheden, zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en hinderen), worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen.