Van 8 naar 1 met gastles Mobiel op de fiets

Een veilige overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Een nieuwe route met onbekende, soms gevaarlijke situaties. Elk jaar is in de maanden september en oktober het aantal ongelukken onder 12-jarigen dan ook aanzienlijk groter dan de rest van het jaar. Een goede voorbereiding op de overstap  naar het voortgezet onderwijs kan het aantal ongelukken terugdringen. Hiervoor heeft Veilig Verkeer Nederland het project van 8 naar 1 ontwikkeld. Van 8 naar 1 is een speciale uitgave van de jeugdverkeerskrant die leerlingen in groep 8 helpt bij het onderzoeken van en het oefenen met de nieuwe route.

Gastles mobiel in het verkeer

Afleiding in het verkeer door mobieltjes en koptelefoons vormt een steeds groter risico bij ongelukken met jongeren in het verkeer. Omdat het makkelijker is om goed gedrag aan te leren, dan verkeerd gedrag af te leren, is een gastles in groep 8 het uitgelezen moment om te werken aan bewustwording. Ten behoeve van deze bewustwording is een les ontwikkeld waarin kinderen op een interactieve manier aan de slag gaan met het thema afleiding. Tijdens deze les, kunnen de leerlingen zien, leren, ervaren en met elkaar discussiëren hoe het wel veilig kan. De les wordt gegeven door een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens de les ervaren kinderen hoe afleiding het concentratievermogen in het verkeer beïnvloed. Na afloop van de les krijgen de kinderen een leuke herinnering en een folder voor hun ouders mee naar huis